• 1.
    Elan

    Hörmətli AKC Üzvləri! Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyi Sizi "Səyiriciaritmiyanın diaqnostikası və idarə olunması, 2013 ESC rəhbər tövsiyyələri" mövzusunda növbəti konfransda iştirak etməyə dəvət edir.

  • 3.
    AKC nin növbəti toplantısı

    AKC nin 2014 cü ildə ilk toplantısı 29 Yanvar tarixində "Aritmiyalar" mövzusunda olacaqdır.