Konfranslar

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin VII Milli Konqresi üçün Tezislərin yazılış qaydası.

29.09.2018

1. Tezisin həcmi- 1 səhifə (A4), üst, alt, sağ və soldan boşluq sahələri - 3 sm
2. Şrift - Times New Roman -. 12 mm 1 sətrlik interval ilə.
3. Tezislərə redaksiyayada düzəliş edilməyəcəkdir.
4. Tezisin forması - mövzunun adı- böyük hərflərlə, yeni sətrdən- müəlliflərin soyadı və inisialları, yeni sətrdən- müəsisə, şəhər, ölkə.
5. Tezislərin formasında aşağıdakılar əks olunmalıdır : Məqsəd, tədqiqat üsulları, əldə edilmiş nəticələr, yekun. Tezislərin mətnində ədəbiyyat mənbələrinə istinad kimi sxemlər, şəkillər, verilməməlidir.
6. Tezislər yalnız Word formatında elektron ünvanında qəbul edilir: cardio2018baku@gmail.com
7. DİQQƏT! Tezislə birlikdə əlaqələndirici şəxs haqqında məlumat (tezisin adı , müəlliflər, təşkilat, şəhər, ölkə, ünvan, telefon, e-mail) ilə bir ayri fayl göndərmək lazımdır .
8. DİQQƏT! Tezislər oktyabrın 15-dək Təşkilat Komitəsinə göndərilməlidir. Tezislərin nəşrı müstəqil ekspertlər tərəfindən nəzərdən keçirilir və yalnız müsbət rəy olduğu halda dərc üçün qəbul edilir. Tərtibatın nəticələri müəlliflərin diqqətinə çatdırılır. Tezislər Azərbaycan və İngilis dilləribdə qəbul olunur.