Konfranslar

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin "İnfeksion Endokarditə Müasir Yanaşma" mövzusunda aylıq konfransı.

05.12.2018

25 dekabr 2018

Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 1033, Hyatt Regency Oteli.

16:30 – 17:00 – Kofe breyk.

17:00 – 17:30
- “ İnfeksion endokarditin etiologiyası və kliniki dəyərləndirilməsi.” Dr. Aysel İslamlı-Azərbaycan.

17:30 – 18:00
- "İnfeksion endokarditdə multimodal görüntüləmənin rolu." Dr. Fuad Səmədov-Azərbaycan.

18:00 – 18:30
- "İnfeksion endokarditdə antibiotikoterapiyanın prinsipləri." Dr. Nuri Beslen-Türkiyə.

18:30 – 19:00
- "İnfeksion endokarditdə cərrahi müdaxilənin prinsipləri." Dr. Seymur Musayev-Azərbaycan.

19:00 – 20:00 – Müzakirələr.

Diqqətinizə görə minnətdarıq.
AKC-nin əlaqə nömrəsi: 050 207-09-45