Kurslar

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC) təşkil etdiyi Exokardioqrafiya kursun I Qrup iştirakçılarına aşağıdakı məlumatları bildirir.

28.04.2018

KURSUN PROQRAMI

1. Kursun müddəti: 02.05.2018 – 11.06.2018

2. Keçiriləcək məkan: ATU Tədris Terapevtik Klinika.

3. Günlər: I – III - V

4. Saat: 16:00 – 17:30                 


MÖVZULAR

1

02.05.2018

Exokardioqrafiyanın fiziki əsasları.

Dr.Fuad Səmədov

2

04.05.2018

ExoKG təsvirlər. Müayinənin ümumi prinsipləri.

Dr.Elnur İsayev

3

07.05.2018

Doppler ExoKG və hemodinamik ölçümlər.

Dr.Yasmin Rüstəmova

4

11.05.2018

Sol mədəciyin sistolik funksiyasının dəyərləndirilməsi.

Dr.Tahir Əhmədov

5

14.05.2018

Sol mədəciyin diastolik funksiyasının dəyərləndirilməsi.

Dr.Elnur İsayev

6

16.05.2018

Sağ mədəcik funksiyalarının dəyərləndirilməsi.

Dr.Fuad Səmədov

7

18.05.2018

Kardiomiopatiyaların exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

Dr.Yasmin Rüstəmova

8

21.05.2018

Aortal qapağın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

Dr.Tahir Əhmədov

9

23.05.2018

Mitral qapağın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

Dr.Fuad Səmədov

10

25.05.2018

Trikuspid və pulmonar qapaq patologiyaları. Protez qapaqların exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

Dr.Elnur İsayev

11

30.05.2018

İnfeksion endrokardit – ExoKG-nin rolu.

Dr.Fuad Səmədov

12

01.06.2018

Perikard xəstəliklərinin exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

Dr.Tahir Əhmədov

13

04.06.2018

Sadə anadangəlmə ürək qüsurları – ExoKG-nin rolu.

Dr.Yasmin Rüstəmova

14

06.06.2018

Aorta xəstəlikləri. Ürək şişləri.

Dr.Elnur İsayev

15

08.06.2018

Stess exokardioqrafiya. Transezofagial exokardioqrafiya.

Dr.Fuad Səmədov

16

11.06.2018

İmtahan və Sertifikatların verilməsi.

 

 

Qeyd: Prezentasiyalar elektron versiyada müdavimlərə çatdırılacaqdır.

Diqqətinizə görə minnətdarıq.

AKC-nin ofis meneceri:  Kamil Məmmədov (050)207-09-45