FƏALİYYƏT PLANI

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2021-ci il üçün fəaliyyət planı

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2020-ci il üçün fəaliyyət planı

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2019-cu il üçün fəaliyyət planı

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2018-ci il üçün fəaliyyət planı

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2017-ci il üçün fəaliyyət planı