İDARƏ HEYYƏTİ

Üzeyir Rəhimov Adil Sədr

T.ü.f.d. Bakı Medikal Plaza

Ülvi Mirzəyev Əhəd Müavin

Dr. Grand Hospital

Yasmin Rüstəmova Kamran Müavin

T.ü.f.d. ATU TCK

Cəmil Babayev Akif Məsul Katib

Dr. MKX

Faiq Quliyev Əlimuxtar Üzv

Prof. Baş Kardioloq.3-lixəst.Sabunçu

İsax Mustafayev İsmayıl Üzv

Prof. ADHTİ

Adil Baxşəliyev Baxşəli Üzv

Prof. ETKİ-nun Direktoru

Rafail Daşdəmirov Lətif Üzv

T.e.d. ETKİ

Firdovsi İbrahimov Nəbi Üzv

Tibb.e.n. MKX

Tofiq Cahangirov Şahmur Üzv

Prof. Kardiologiya İnstitutu

Elman Ələkbərov Zaur Üzv

Tibb.e.d. Kardiologiya İnstitutu

Fərid Əliyev Vyaçeslav Üzv

Dos. ATU(Tədris terapevtik klinika)

Elnur İsayev İbrahim Üzv

Tibb.f.d. ATU(Tədris terapev.klinika)

Qalib İmanov Gəncəvi Üzv

Dr. ATU Tədris Cərrahiyə Klinika

Tofiq Sadıqov Qüdrət Üzv

Dr. KTM(Semaşko xəstəxanası)

Fuad Səmədov Misirxan Üzv

Dr. ATU Tədris Terapevtik Klinika