Домашняя страницаПлан действий

План действий

План деятельности Общественного Объединения Общества Кардиологов Азербайджана на 2017 год

19-06-2022

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2018-ci il üçün fəaliyyət planı

19-06-2022

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2019-cu il üçün fəaliyyət planı

19-06-2022

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2020-ci il üçün fəaliyyət planı

19-06-2022

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyinin 2021-ci il üçün fəaliyyət planı

11-06-2022

×
a