Əsas səhifə Prezentasiyalar

Prezentasiyalar

Диабет и МА - Тофик Садиков

Мерцательная аритмия и онкологические заболевания - Сара Байрамзаде

Факторы риска мерцательной аритмии. Диета и образ жизни - Нармин Новрузова

МА и Ревматические Заболевания - Наргиз Гусейнова

Мерцательная аритмия и апноэ во сне - Хасан Гасанзаде

Мерцательная аритмия у детей и подростков - Вели Бейбутов

Мерцательная аритмия у спортсменов - Рахима Габулова

An Elderly Comorbid Patients with Atrial Fibrillation Ogtay Musayev

Мерцательная Аритмия При Беременности - Эльнур Исаев

Anti̇koaqulyant Alan Af Xəstələri̇ndə Qanamanin İdarə Edi̇lməsi̇ - Üzeyir Rəhimov

AF ve İnsult - Nərgiz Ağayeva

Non-Vitamin K Antagonist (NOAC) Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Лечение мерцательной аритмии при сердечной недостаточности - Фарид Алиев

Мерцательная аритмия и сердечная недостаточность - Айсель Исламли

Atri̇yal Fi̇bri̇lasyon Ablasyonu Pulmoner Ven İzolasyonu Genel Prensi̇pler - Kutay Vurgun

Cryoballoon Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı RF ablasiya texnikaları - Fethi Kılıçaslan

Qulakcig Fibrilyasiyasi Zamani Cerrahi Ve Hibrid Ablasya Proseduru - Serkan Çelik

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı farmakoloji və qeyri-farmakoloji ritm kontrolu - Sevinc Əliyeva

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu - Emin Karimli

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı ritm yoxsa sürət kontrolu? Hansı daha üstündür ? Aytən Hacılı

Yeni Başlayan Atriyal Fibrilasyonda Erken Ritm Tedavisi: Kime yapılmalıdır? - Kutay Vurgun

LAAO: do we miss too much? - Akmal Yakubov - UZBEKISTAN

Сердечно-сосудистый фактор риска при ревматологических заболеваниях - Наргиз Гусейнова

Как сделать выбор между новыми пероральными антикоагулянтами? - Сона Гахраманова

The role of cardiac imaging in decision-making in end-stage heart failure patients - Ali Nazmi Chalik

Диагностическая и прогностическая роль Фиброза Сердца - Джамиль Бабаев

Post-kəskin Covid-19 miokarditinin yenilənmiş müalicə prinsipləri - Alexey S. Lishuta

Рациональное использование диуретиков у больных сердечной недостаточностью - Расим Джафаров

Выбор антитромбоцитарных препаратов - Тофик Садыгов

AF: what is the technology and we do properly? - Jamshid Sodikov

Обновленные рекомендации по диагностике и лечению сердечного амилоидоза - Альфия Юсупова

Диагностика сердечных образований - Хатира Абдулалимова

Последние достижения в лечении гипертрофической кардиомиопатии - Тофик Джахангиров

Aşağı HDL səviyyəsi - müalicə tələb edirmi? - Rafiq Yusifli

Eplerenon: ürək çatışmazlığının müalicəsində uğurlu vasitə - Isax Mustafayev

Мерцательная аритмия: Что мы лечим? Абай Турдубаев

İnfeksion endokardit diaqnostika və müalicəsində yeniliklər - Mehman Ağamalıyev

ARCAPA - Fidan Süleymanlı

QİDA BORUSUNUN HEMATOMASI - Türkan Ağalıyeva

Rezistent arterial hipertenziya - Aysel Təhməzova

ESC/ERS 2022 Guidelines for Pulmonary Hypertension - Aysel İslamli

Индивидуальный подход к лечению артериальной гипертензии - Анвар Аталар

Tricuspid regurgitation - early intervention vs watchful waiting - Bulent Mutlu

Dejeneratif Mitral Stenoza Yaklaşım - Engin Bozkurt

Importance of early myocardial revascularization in STEMI patients - Elnur İsayev

Fiziki Yükə Arterial Təzyiq Reaksiyası - Enver Atalar

İzole Diyastolik Hipertansiyon - Fatih Sinan Ertaş

Qapaq xəstəliklərində pulmonar hipertenziya - Fuad Səmədov

Arterial hipertenziyanın müalicəsində yeniliklər - İsax Mustafayev

Lipid Düşürücü tedavide yeni dönem: Inclisiran - Lale Tokgozoglu

Arterial hipertenziya – Hədəf organ zədəsini necə dəyərləndirək? - Mehman Məmmədov

Normal koronar qan dövranı və sol mədəcik trombu - Rühəngiz Hüseynova

XI Milli Konqres Açılış Nitqi - Üzeyir Rəhimov

Stent - Save a life! Initiative The Indian Experience - Thomas Alexander

Stent - Save A Life Ulvi Mirzoyev

Miokard infarktı, mədəcik fibrilyasiyası və qəfləti ürək ölümü ilə nəticələnən Prinsmetal stenokardiya - Ülviyyə Namazova

2022 ESC Guidelines on cardio-oncology

Gənc hərbi qulluqçularda arterial hipertenziyanın yayılması və sortilin dəyərlərinin xəstəliyin erkən diaqnostikasında əhəmiyyəti - İlahə Ağayeva

Ürəyi̇n İşemi̇k xəstəli̇yi̇ və arteri̇al hi̇pertenzi̇ya i̇lə yanaşi hi̇poti̇reoz olan qadinlarda Li̇pi̇d profi̇li̇ni̇n aspektləri̇

Secondary prevention in patients with confirmed coronary heart disease: how far are we from meeting the goals? Results of the SURF study in Azerbaijan

Revaskularizasiya mümkün olmayan və refrakter stenokardiyalı pasientlərin idarə olunması - Kəmalə Zahidova

Preklinik Aterosklerozun axina bağli di̇latasi̇ya göstəri̇ci̇ləri̇ i̇lə qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

XKS-də xəstəliyin ağırılıq dərəcəsi ilə qanda endotelin-1-in səviyyəsinin öyrənilməsi - Aytən Quliyeva

Təkrarlanan koronar hadisələrin idarə olunması

CAD in CKD - principles of myocardial revascularization

İşemik kardiomiopatiyada cavablandırılmayan suallar - Mehdiyev Samir

Рекомендации ESC для кардиогенного шока

Последние достижения Современной Профилактической Кардиологии -

Işemik insult keçirmiş xəstədə nələrə diqqət etməliyik? Azər Məlikov

Anadangəlmə ürək qüsuru olan böyüklərdə nələrə diqqət etməliyik? - Qalib Imanov

CRT-yə cavab verməyən xəstələrdə nə etməliyik?

SGLT2 inhibitors In Cardiology - Sharif Kashani ( Iran)

ÜÇ diaqnoz və müalicə xətaları - Oqtay Musayev

×
a